Организация на учебния ден

за учебната 2023-2024 година

I. График за провеждене на учебните часове в ООП и ИУЧ:

Пореден учебен часI-II класIII-IV класV-VII клас
Първи час7:30-8:05 ч.7:30-8:10 ч.7:30-8:10 ч.
Втори час 8:30-9:05 ч. 8:30-9:10 ч. 8:30-9:10 ч.
Трети час 9:20-9:55 ч. 9:20-10:00 ч. 9:20-10:00 ч.
Четвърти час10:10-10:45 ч. 10:10-10:50 ч. 10:10-10:50 ч.
Пети час11:00-11:35 ч. 11:00-11:40 ч. 11:00-11:40 ч.
Шести час–––––– 11:50-12:30 ч. 11:50-12:30 ч.
Седми час–––––––––––– 12:40-13:20 ч.

II. График за провеждане на часовете в полуинтернатните групи: