Организация на учебния ден

за учебната 2022-2023 година

I. График за провеждене на учебните часове в ООП и ИУЧ:

Пореден учебен часI-II класIII-IV класV-VII клас
Първи час8:00-8:35 ч.8:00-8:40 ч. 8:00-8:40 ч.
Втори час 9:00-9:35 ч. 9:00-9:40 ч. 9:00-9:40 ч.
Трети час 9:50-10:25 ч. 9:50-10:30 ч. 9:50-10:30 ч.
Четвърти час10:40-11:15 ч. 10:40-11:20 ч. 10:40-11:20 ч.
Пети час11:30-12:05 ч. 11:30-12:10 ч. 11:30-12:10 ч.
Шести час–––––– 12:20-13:00 ч. 12:20-13:00 ч.
Седми час–––––––––––– 13:10-13:50 ч.

II. График за провеждане на часовете в полуинтернатните групи: