Седмично разписание за начален етап

Първи срок на учебната 2022 – 2023 г.

ПОНЕДЕЛНИК

ЧАСОВЕI класII класЧАСОВЕIII класIV клас
8:00-
8:35 ч.
1МатематикаМатематика8:00-
8:40 ч.
МатематикаМатематика
9:00-
9:35 ч
2Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:00-
9:40 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
9:50-
10:25 ч.
3 Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:50-
10:30 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
10:40-
11:15 ч.
4МузикаФизическо възп. и спорт10:40-
11:20 ч.
МузикаАнглийски език
11:30-
12:05 ч.
5Бълг. език и литература-ИУЧАнглийски език11:30-
12:10 ч.
Физическо възпитание и спортМузика
6 Човекът и обществото ЧАС НА КЛАСА
I-II класДЕЙНОСТIII-IV клас
12:05 – 12:35
12:35 – 13:05
13:05 – 13:40
13:50 – 14:25
14:25 – 15:00
15:00 – 15:35
15:35 – 16:10
ОБЯД
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
САМОПОДГОТОВКА
САМОПОДГОТОВКА
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:40
14:50 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:30

ВТОРНИК

ЧАСОВЕI класII класЧАСОВЕIII класIV клас
8:00-
8:35 ч.
1МатематикаМатематика8:00-
8:40 ч.
МатематикаМатематика
9:00-
9:35 ч
2Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:00-
9:40 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
9:50-
10:25 ч.
3 Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:50-
10:30 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
10:40-
11:15 ч.
4РодинознаниеРодинознание10:40-
11:20 ч.
Човекът и природатаФизическо възп. и спорт
11:30-
12:05 ч.
5МузикаМузика11:30-
12:10 ч.
МузикаЧовекът и природата
6 Час за спортни дейностиАнглийски език Час за спортни дейности
I-II класДЕЙНОСТIII-IV клас
12:05 – 12:35
12:35 – 13:05
13:05 – 13:40
13:50 – 14:25
14:25 – 15:00
15:00 – 15:35
15:35 – 16:10
ОБЯД
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
САМОПОДГОТОВКА
САМОПОДГОТОВКА
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:40
14:50 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:30

СРЯДА

ЧАСОВЕI класII класЧАСОВЕIII класIV клас
8:00-
8:35 ч.
1МатематикаМатематика8:00-
8:40 ч.
Човекът и обществотоМатематика
9:00-
9:35 ч
2Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:00-
9:40 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
9:50-
10:25 ч.
3 Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:50-
10:30 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
10:40-
11:15 ч.
4Физическо възп. и спортМузика10:40-
11:20 ч.
Физическо възп. и спортТехнологии и предприемачество
11:30-
12:05 ч.
5ЧАС НА КЛАСА11:30-
12:10 ч.
Компютърно моделиранеЧовекът и природата
6ЧАС НА КЛАСАЧАС НА КЛАСАКомпютърно моделиране
I-II класДЕЙНОСТIII-IV клас
12:05 – 12:35
12:35 – 13:05
13:05 – 13:40
13:50 – 14:25
14:25 – 15:00
15:00 – 15:35
15:35 – 16:10
ОБЯД
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
САМОПОДГОТОВКА
САМОПОДГОТОВКА
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:40
14:50 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:30

ЧЕТВЪРТЪК

ЧАСОВЕI класII класЧАСОВЕIII класIV клас
8:00-
8:35 ч.
1МатематикаМатематика8:00-
8:40 ч.
МатематикаМатематика
9:00-
9:35 ч
2Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:00-
9:40 ч.
Бълг. език и литература Математика – ИУЧ
9:50-
10:25 ч.
3 Технологии и предприемачество Физическо възп. и спорт9:50-
10:30 ч.
Технологии и предприемачество Бълг. език и литература
10:40-
11:15 ч.
4Физическо възп. и спортАнглийски език10:40-
11:20 ч.
Физическо възп. и спортМузика
11:30-
12:05 ч.
5Технологии и предприемачество11:30-
12:10 ч.
Английски езикАнглийски език
6Час за спортни дейностиЧас за спортни дейностиИзобразително изкуство
I-II класДЕЙНОСТIII-IV клас
12:05 – 12:35
12:35 – 13:05
13:05 – 13:40
13:50 – 14:25
14:25 – 15:00
15:00 – 15:35
15:35 – 16:10
ОБЯД
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
САМОПОДГОТОВКА
САМОПОДГОТОВКА
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:40
14:50 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:30

ПЕТЪК

ЧАСОВЕI класII класЧАСОВЕIII класIV клас
8:00-
8:35 ч.
1Математика-ИУЧМатематика-ИУЧ8:00-
8:40 ч.
Математика-ИУЧБълг. език и литература-ИУЧ
9:00-
9:35 ч
2Бълг. език и литература-ИУЧ Бълг. език и литература-ИУЧ9:00-
9:40 ч.
Бълг. език и литература-ИУЧБълг. език и литература-ИУЧ
9:50-
10:25 ч.
3Изобразително изкуствоБълг. език и литература-ИУЧ9:50-
10:30 ч.
Изобразително изкуствоЧовекът и обществото
10:40-
11:15 ч.
4Изобразително изкуствоИзобразително изкуство10:40-
11:20 ч.
Изобразително изкуствоАнглийски език
11:30-
12:05 ч.
5Допълнителен час на класа11:30-
12:10 ч.
Английски езикФизическо възп. и спорт
6Допълнителен час на класаДопълнителен час на класаДопълнителен час на класа
I-II класДЕЙНОСТIII-IV клас
12:05 – 12:35
12:35 – 13:05
13:05 – 13:40
13:50 – 14:25
14:25 – 15:00
15:00 – 15:35
15:35 – 16:10
ОБЯД
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
САМОПОДГОТОВКА
САМОПОДГОТОВКА
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:40
14:50 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:30