Седмично разписание за начален етап

Втори срок на учебната 2022 – 2023 г.

ПОНЕДЕЛНИК

ЧАСОВЕI класII класЧАСОВЕIII класIV клас
8:00-
8:35 ч.
1МатематикаМатематика8:00-
8:40 ч.
МатематикаМатематика
9:00-
9:35 ч
2Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:00-
9:40 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
9:50-
10:25 ч.
3 Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:50-
10:30 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
10:40-
11:15 ч.
4МузикаФизическо възп. и спорт10:40-
11:20 ч.
МузикаАнглийски език
11:30-
12:05 ч.
5Математика-ИУЧАнглийски език11:30-
12:10 ч.
Математика – ИУЧФизическо възпитание и спорт
12:05-12:40 ч.6ЧАС НА КЛАСАЧАС НА КЛАСА12:20-13:00ЧАС НА КЛАСА ЧАС НА КЛАСА
I-II класДЕЙНОСТIII-IV клас
12:40 – 13:10
13:10 – 13:40
13:40 – 14:15
14:25 – 15:00
15:00 – 15:35
15:35 – 16:10
16:10 – 16:40
ОБЯД
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
САМОПОДГОТОВКА
САМОПОДГОТОВКА
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:40
14:50 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:30

ВТОРНИК

ЧАСОВЕI класII класЧАСОВЕIII класIV клас
8:00-
8:35 ч.
1МатематикаМатематика8:00-
8:40 ч.
МатематикаМатематика
9:00-
9:35 ч
2Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:00-
9:40 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
9:50-
10:25 ч.
3 Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:50-
10:30 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
10:40-
11:15 ч.
4РодинознаниеМузика10:40-
11:20 ч.
Човекът и природатаФизическо възп. и спорт
11:30-
12:05 ч.
5Технологии и предприемачествоРодинознание11:30-
12:10 ч.
Технологии и предприемачествоЧовекът и природата
6 12:20-13:00 ч.Английски език Час за спортни дейности
I-II класДЕЙНОСТIII-IV клас
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:35
14:45 – 15:20
15:20 – 15:55
15:55 – 16:30
16:30 – 17:05
ОБЯД
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
САМОПОДГОТОВКА
САМОПОДГОТОВКА
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:40
14:50 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:30

СРЯДА

ЧАСОВЕI класII класЧАСОВЕIII класIV клас
8:00-
8:35 ч.
1МатематикаМатематика8:00-
8:40 ч.
МатематикаМатематика
9:00-
9:35 ч
2Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:00-
9:40 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
9:50-
10:25 ч.
3 Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:50-
10:30 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
10:40-
11:15 ч.
4Физическо възп. и спортМузика10:40-
11:20 ч.
Физическо възп. и спортТехнологии и предприемачество
11:30-
12:05 ч.
511:30-
12:10 ч.
Човекът и обществотоЧовекът и природата
612:20-13:00 ч.Компютърно моделиранеМатематика – ИУЧ
I-II класДЕЙНОСТIII-IV клас
12:05 – 12:35
12:35 – 13:05
13:05 – 13:40
13:50 – 14:25
14:25 – 15:00
15:00 – 15:35
15:35 – 16:10
ОБЯД
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
САМОПОДГОТОВКА
САМОПОДГОТОВКА
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:40
14:50 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:30

ЧЕТВЪРТЪК

ЧАСОВЕI класII класЧАСОВЕIII класIV клас
8:00-
8:35 ч.
1МатематикаМатематика8:00-
8:40 ч.
МатематикаМатематика
9:00-
9:35 ч
2Бълг. език и литература Бълг. език и литература 9:00-
9:40 ч.
Бълг. език и литература Бълг. език и литература
9:50-
10:25 ч.
3Музика Физическо възп. и спорт9:50-
10:30 ч.
Човекът и обществото Изобразително изкуство
10:40-
11:15 ч.
4Физическо възп. и спортТехнологии и предприемачество10:40-
11:20 ч.
Физическо възп. и спортИзобразително изкуство
11:30-
12:05 ч.
5Английски език11:30-
12:10 ч.
Английски езикМузика
12:20-12:55 ч.6Час за спортни дейностиЧас за спортни дейности12:20-13:00 ч.Час за спортни дейностиАнглийски език
I-II класДЕЙНОСТIII-IV клас
12:55 – 13:25
13:25 – 13:55
13:55 – 14:30
14:40 – 15:15
15:15 – 15:50
15:50 – 16:25
16:25 – 17:00
ОБЯД
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
САМОПОДГОТОВКА
САМОПОДГОТОВКА
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:40
14:50 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:30

ПЕТЪК

ЧАСОВЕI класII класЧАСОВЕIII класIV клас
8:00-
8:35 ч.
1Бълг. език и литература-ИУЧБълг. език и литература-ИУЧ8:00-
8:40 ч.
Бълг. език и литература-ИУЧБълг. език и литература-ИУЧ
9:00-
9:35 ч
2Бълг. език и литература-ИУЧ Бълг. език и литература-ИУЧ9:00-
9:40 ч.
Бълг. език и литература-ИУЧКомпютърно моделиране
9:50-
10:25 ч.
3Изобразително изкуствоИзобразително изкуство9:50-
10:30 ч.
Изобразително изкуствоЧовекът и обществото
10:40-
11:15 ч.
4Изобразително изкуствоИзобразително изкуство10:40-
11:20 ч.
Изобразително изкуствоФизическо възп. и спорт
11:30-
12:05 ч.
5Допълнителен час на класа11:30-
12:10 ч.
Английски езикАнглийски език
12:05-12:40 ч.6Допълнителен час на класа12:20-13:00 ч.Допълнителен час на класаДопълнителен час на класа
I-II класДЕЙНОСТIII-IV клас
12:40 – 13:10
13:10 – 13:40
13:40 – 14:15
14:25 – 15:00
15:00 – 15:35
15:35 – 16:10
16:10 – 16:45
ОБЯД
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
САМОПОДГОТОВКА
САМОПОДГОТОВКА
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:40
14:50 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:30