Седмично разписание за начален етап

ВТОРИ срок на учебната 2023 – 2024 г.

ПОНЕДЕЛНИК

ЧАСI КЛАСII КЛАСЧАСIII КЛАСIV КЛАС
7.30-8.05ч.1Математика  Математика7.30-8.10ч.1Български език и литератураМатематика
8.30-9.05ч.2Български език и литератураБългарски език и литература8.30-9.10ч.2Български език и литератураБългарски език и литература
9.20-9.55ч.3Български език и литератураБългарски език и литература9.20-10.00ч.3Английски езикБългарски език и литература
10.10-10.45ч.4Физическо възпитание и спортИзобразително изкуство10.10-10.50ч.4МатематикаИзобразително изкуство
11.00-11.35ч.5 Изобразително изкуство11.00-11.40ч.5Физическо възпитание и спортИзобразително изкуство
  11.50-12.25ч.6ЧАС НА КЛАСАЧАС НА КЛАСА  11.50-12.30ч.6ЧАС НА КЛАСАЧАС НА КЛАСА
12.30-13.00ОБЯД
13.00-13.30ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13.30-14.10САМОПОДГОТОВКА
14.20-15.00САМОПОДГОТОВКА
15.00-15.40ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
15.40-16.20ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16.20-17.00ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ВТОРНИК

7.30-8.05ч.1МатематикаМатематика7.30-8.10ч.1МатематикаМатематика1
8.30-9.05ч.2Български език и литератураРодинознание8.30-9.10ч.2Български език и литератураЧовекът и природата2
9.20-9.55ч.3Български език и литератураФизическо възпитание и спорт9.20-10.00ч.3Български език и литератураФизическо възпитание и спорт3
10.10-10.45ч.4Родинознание  Български език и литература10.10-10.50ч.4МузикаБългарски език и литература4
11.00-11.35ч.5МузикаБългарски език и литература11.00-11.40ч.5Английски езикБългарски език и литература5
  11.50-12.25ч.     11.50-12.30ч.6Час за спортни дейностиЧовекът и обществото6
12.30-13.00ОБЯД
13.00-13.30ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13.30-14.10САМОПОДГОТОВКА
14.20-15.00САМОПОДГОТОВКА
15.00-15.40ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
15.40-16.20ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16.20-17.00ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

СРЯДА

7.30-8.05ч.1Математика  Музика7.30-8.10ч.1Български език и литератураМатематика1
8.30-9.05ч.2Български език и литератураБългарски език и литература8.30-9.10ч.2Български език и литератураБългарски език и литература2
9.20-9.55ч.3Български език и литератураБългарски език и литература9.20-10.00ч.3Физическо възпитание и спортБългарски език и литература3
10.10-10.45ч.4МузикаФизическо възпитание и спорт10.10-10.50ч.4Човекът и обществотоФизическо възпитание и спорт4
11.00-11.35ч.5Физическо възпитание и спортАнглийски език11.00-11.40ч.5МузикаАнглийски език5
  11.50-12.25ч.6    11.50-12.30ч.6Компютърно моделиранеЧовекът и природата6
12.30-13.00ОБЯД
13.00-13.30ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13.30-14.10САМОПОДГОТОВКА
14.20-15.00САМОПОДГОТОВКА
15.00-15.40ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
15.40-16.20ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16.20-17.00ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ЧЕТВЪРТЪК

7.30-8.05ч.1МатематикаМатематика7.30-8.10ч.1МатематикаМатематика1
8.30-9.05ч.2Български език и литератураБългарски език и литература8.30-9.10ч.2Английски езикБългарски език и литература2
9.20-9.55ч.3Технологии и предприемачествоМатематика-ИУЧ9.20-10.00ч.3Физическо възпитание и спортМатематика-ИУЧ3
10.10-10.45ч.4Математика-ИУЧТехнологии и предприемачество10.10-10.50ч.4Български език и литератураТехнологии и предприемачество4
11.00-11.35ч.5Час за спортни дейности 11.00-11.40ч.5Човекът и природатаКомпютърно моделиране5
  11.50-12.25ч.  Час за спортни дейности  11.50-12.30ч.6Технологии и предприемачествоЧас за спортни дейности6
12.30-13.00ОБЯД
13.00-13.30ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13.30-14.10САМОПОДГОТОВКА
14.20-15.00САМОПОДГОТОВКА
15.00-15.40ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
15.40-16.20ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16.20-17.00ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ПЕТЪК

7.30-8.05ч.1Български език и литература – ИУЧБългарски език и литература – ИУЧ7.30-8.10ч.1Математика-ИУЧБългарски език и литература – ИУЧ1
8.30-9.05ч.2Български език и литература – ИУЧБългарски език и литература – ИУЧ8.30-9.10ч.2Човекът и обществотоБългарски език и литература – ИУЧ2
9.20-9.55ч.3Изобразително изкуствоМузика9.20-10.00ч.3Български език и литература – ИУЧМузика3
10.10-10.45ч.4Изобразително изкуствоАнглийски език10.10-10.50ч.4Изобразително изкуствоАнглийски език4
11.00-11.35ч.5Допълнителен час на класа 11.00-11.40ч.5Изобразително изкуствоАнглийски език5
  11.50-12.25ч.6 Допълнителен час на класа  11.50-12.30ч.6Допълнителен час на класаДопълнителен час на класа6
12.30-13.00ОБЯД
13.00-13.30ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
13.30-14.10САМОПОДГОТОВКА
14.20-15.00САМОПОДГОТОВКА
15.00-15.40ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
15.40-16.20ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16.20-17.00ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Забележка:

  1. II и IV клас са слята паралелка.
  2. I, II, III и IV клас са сборна полуинтернатна група.