Седмично разписани за прогимназиален етап

Втори срок на учебната 2022-2023 година

ПОНЕДЕЛНИК

ЧасовеV класVI класVII клас
8:00-8:401Бълг. език и литератураМатематикаМатематика
9:00-9:402МатематикаБълг. език и литератураБълг. език и литература
9:50-10:303Английски езикБълг. език и литератураБълг. език и литература
10:40-11:204Изобразително изкуствоАнглийски езикРуски език
11:30-12:105Изобразително изкуствоИстория и цивилизацииИстория и цивилизации
12:20-13:006География и икономикаТехнологии и предприемачествоТехнологии и предприемачество
13:10-13:507Човекът и природатаЧАС НА КЛАСАЧАС НА КЛАСА
13:50-14:20ОБЯД
14:20-14:50ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
14:50-15:20САМОПОДГОТОВКА
15:30-16:00САМОПОДГОТОВКА
16:00-16:30ЗАНИМАТИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16:30-17:00ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
17:00-17:30ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ВТОРНИК

ЧасовеV класVI класVII клас
8:00-8:401Компютърно моделиране и информац. технологииБълг. език и литература Бълг. език и литература
9:00-9:402История и цивилизацииФизическо възп. и спортФизика и астрономия
9:50-10:303Физическо възпитание и спортМатематикаМатематика
10:40-11:204МатематикаАнглийски езикРуски език
11:30-12:105МузикаЧовекът и природатаБиология и ЗО
12:20-13:006Бълг. език и литератураИстория и цивилизацииИстория и цивилизации
13:10-13:507ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИМузикаМузика
13:50-14:20ОБЯД
14:20-14:50ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
14:50-15:20САМОПОДГОТОВКА
15:30-16:00САМОПОДГОТОВКА
16:00-16:30ЗАНИМАТИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16:30-17:00ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
17:00-17:30ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

СРЯДА

ЧасовеV класVI класVII клас
8:00-8:401МатематикаБълг. език и литератураБълг. език и литература
9:00-9:402Бълг. език и литератураМатематика Математика
9:50-10:303МузикаАнглийски езикРуски език
10:40-11:204Английски езикКомпютърно моделиране и информац. технологииИнформац. технологии
11:30-12:105Физическо възп. и спортКомпютърно моделиране и информац. технологииХимия и ООС
12:20-13:006История и цивилизацииИзобразително изкуствоИзобразително изкуство
13:10-13:507ЧАС НА КЛАСАИзобразително изкуствоИзобразително изкуство
13:50-14:20ОБЯД
14:20-14:50ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
14:50-15:20САМОПОДГОТОВКА
15:30-16:00САМОПОДГОТОВКА
16:00-16:30ЗАНИМАТИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16:30-17:00ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
17:00-17:30ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ЧЕТВЪРТЪК

ЧасовеV класVI класVII клас
8:00-8:401Бълг. език и литератураМатематикаМатематика
9:00-9:402 Бълг. език и литература Физическо възп. и спортФизическо възп. и спорт
9:50-10:303 МатематикаМузикаХимия и ООС
10:40-11:204Английски езикЧовекът и природатаБиология и ЗО
11:30-12:105Физическо възп. и спортГеография и икономикаГеография и икономика
12:20-13:006Човекът и природатаБълг. език и литература Бълг. език и литература
13:10-13:507ФУЧ – ЕкологияЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
13:50-14:20ОБЯД
14:20-14:50ФУЧ – Екология – за V клас / ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ – за VI и VII клас
14:50-15:20САМОПОДГОТОВКА
15:30-16:00САМОПОДГОТОВКА
16:00-16:30ЗАНИМАТИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16:30-17:00ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
17:00-17:30ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ПЕТЪК

ЧасовеV класVI класVII клас
8:00-8:401 Бълг. език и литератураГеография и икономикаГеография и икономика
9:00-9:402Математика Бълг. език и литература – ИУЧ Бълг. език и литература – ИУЧ
9:50-10:303Математика-ИУЧФизическо възп. и спортФизическо възп. и спорт
10:40-11:204География и икономикаМатематикаМатематика
11:30-12:105Човекът и природата – ИУЧМатематика – ИУЧМатематика – ИУЧ
12:20-13:006Бълг. език и литература – ИУЧЧовекът и природата – ИУЧБиология и ЗО – ИУЧ
13:10-13:507 Технологии и предприемачество
13:50-14:20ОБЯД
14:20-14:50ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
14:50-15:20САМОПОДГОТОВКА
15:30-16:00САМОПОДГОТОВКА
16:00-16:30ЗАНИМАТИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16:30-17:00ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
17:00-17:30ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ