Седмично разписани за прогимназиален етап

ВТОРИ срок на учебната 2023-2024 година

ПОНЕДЕЛНИК

ЧАСV КЛАСVI КЛАСVII КЛАС
7.30-8.10ч.1Английски езикИстория и цивилизацииКомпютърно моделиране и информационни технологии1
8.30-9.10ч.2Български език и литератураАнглийски езикКомпютърно моделиране и информационни технологии2
9.20-10.00ч.3Физическо възпитание и спортГеография  и икономикаМатематика3
10.10-10.50ч.4МузикаМатематикаФизическо възпитание и спорт4
11.00-11.40ч.5МатематикаБългарски език и литератураИстория и цивилизации5
11.50-12.30ч.6История и цивилизацииМузикаБългарски език и литература6
12.40-13.20ч.7ЧАС НА КЛАСАЧАС НА КЛАСАТехнологии и предприемачество7
13.40-14.20ЧАС НА КЛАСА
13.20-13.50ОБЯД
13.50-14.20ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
14.20-15.00САМОПОДГОТОВКА
15.10-15.50САМОПОДГОТОВКА
15.50-16.30ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16.30-17.10ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
17.10-17.50ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ВТОРНИК

ЧАСV КЛАСVI КЛАСVII КЛАС
7.30-8.10ч.1Компютърно моделиране и информационни технологииБългарски език и литератураАнглийски език1
8.30-9.10ч.2МатематикаБългарски език и литератураБиология и здравно образование2
9.20-10.00ч.3География  и икономикаМатематикаБългарски език и литература3
10.10-10.50ч.4Физическо възпитание и спортАнглийски езикГеография и икономика4
11.00-11.40ч.5Български език и литератураФизическо възпитание и спортМатематика5
11.50-12.30ч.6МузикаЧовекът и природатаФизика и астрономия6
12.40-13.20ч.7ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИМузикаМузика7
13.20-13.50ОБЯД
13.50-14.20ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
14.20-15.00САМОПОДГОТОВКА
15.10-15.50САМОПОДГОТОВКА
15.50-16.30ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16.30-17.10ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
17.10-17.50ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

СРЯДА

ЧАСV КЛАСVI КЛАСVII КЛАС
7.30-8.10ч.1Човекът и природата МатематикаБългарски език и литература1
8.30-9.10ч.2Английски езикКомпютърно моделиране и информационни технологииБългарски език и литература2
9.20-10.00ч.3Български език и литература-ИУЧАнглийски езикИстория и цивилизации3
10.10-10.50ч.4История и цивилизацииБългарски език и литератураМатематика4
11.00-11.40ч.5МатематикаЧовекът и природата Изобразително изкуство5
11.50-12.30ч.6Изобразително изкуствоФизическо възпитание и спортМатематика-ИУЧ6
12.40-13.20ч.7Изобразително изкуствоТехнологии и предприемачествоЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ7
13.20-13.50ОБЯД
13.50-14.20ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
14.20-15.00САМОПОДГОТОВКА
15.10-15.50САМОПОДГОТОВКА
15.50-16.30ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16.30-17.10ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
17.10-17.50ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ЧЕТВЪРТЪК

ЧАСV КЛАСVI КЛАСVII КЛАС
7.30-8.10ч.1Български език и литератураМатематикаХимия и опазване на околната среда1
8.30-9.10ч.2Български език и литератураМатематика-ИУЧБиология и здравно образование2
9.20-10.00ч.3Английски езикБългарски език и литератураМатематика3
10.10-10.50ч.4Физическо възпитание и спортИстория и цивилизацииАнглийски език4
11.00-11.40ч.5МатематикаИзобразително изкуствоБългарски език и литература5
11.50-12.30ч.6Човекът и природатаИзобразително изкуствоМузика6
12.40-13.20ч.7Допълнителен час на класаЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 7
13.20-13.50ОБЯД
13.50-14.20ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
14.20-15.00САМОПОДГОТОВКА
15.10-15.50САМОПОДГОТОВКА
15.50-16.30ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16.30-17.10ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
17.10-17.50ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

ПЕТЪК

ЧАСV КЛАСVI КЛАСVII КЛАС
7.30-8.10ч.1География и икономикаМатематикаБългарски език и литература – ИУЧ1
8.30-9.10ч.2МатематикаБългарски език и литератураФизическо възпитание и спорт2
9.20-10.00ч.3Математика – ИУЧБългарски език и литература – ИУЧГеография и икономика3
10.10-10.50ч.4Български език и литератураГеография и икономикаМатематика4
11.00-11.40ч.5Български език и литература-ИУЧФизическо възпитание и спортМатематика-ИУЧ5
11.50-12.30ч.6Технологии и предприемачествоЧовекът и природатаАнглийски език6
12.40-13.20ч.7Технологии и предприемачествоДопълнителен час на класаДопълнителен час на класа7
13.20-13.50ОБЯД
13.50-14.20ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
14.20-15.00САМОПОДГОТОВКА
15.10-15.50САМОПОДГОТОВКА
15.50-16.30ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
16.30-17.10ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
17.10-17.50ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Забележка: 

V, VI  и VII клас са сборна полуинтернатна група