Информиране на родителите на деца записани в първи клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ