График за час за спортни дейности

Първи срок на 2023-2024 учебна година

Клас/паралелкаСпортни дейностиУчителВреме на провежданеМясто на провеждане
I класлека атлетикаМехмед МехмедЧетвъртък
11.00-11.350 ч.
Спортна площадка/физкултурен салон
II-IV (слят клас)лека атлетикаМехмед МехмедПетък
11.50-12.30 ч.
Спортна площадка/физкултурен салон
III класлека атлетикаМехмед МехмедВторник
11.50-12.30 ч.
Спортна площадка/физкултурен салон
V класбаскетбол, футбол, волейболМехмед МехмедВторник
12.40-13.20 ч.
Спортна площадка/физкултурен салон
VI класбаскетбол, футбол, волейболМехмед МехмедЧетвъртък
12.40-13.20 ч.
Спортна площадка/физкултурен салон
VII класбаскетбол, футбол, волейболМехмед МехмедСряда
12.40-13.20 ч.
Спортна площадка/физкултурен салон