График – учебно време и ваканции

За учебната 2023 – 2024 година:

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература
20.05.2024 г. втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на
VII клас
21.06.2024 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас

Начало на втория учебен срок
06.02.2024 г. I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок

13.05.2024 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в
периода 01.07.2024 г. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

Заповед № РД09-2047/28.08.2023 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)