Клуб по интереси „Компютърни умения“

 За учебната 2023/2024г.  извънкласни дейности „Клуб Компютърни умения“ – с ръководител Бахрие Якуб Исуф 

Участват учениците от 5. и 6 .клас

Занятията започват на 17.10.2023г. и приключват до 15.12.2023г. вкл. и включват 35 учебни часа.

Ученически работи от Клуб Компютърни умения: