Клуб по интереси „Аз и компютърът“


На 13 май 2022 г., учениците от група за дейности по интереси „Аз и компютърът” по проект „Образование за утрешния ден” организираха публичната изява за изученото през годината.Основната цел на публичната изява беше да се обобщи и представи по интересен за присъстващите начин наученото от учениците.Ходът на занятието беше нетрадиционен – по темата разказваха и участниците в групата, и учителят; отделните важни моменти се визуализираха с презентации по темата.


Клуб по интереси „Аз и компютърът“ – 14.04.2022 г.

   Участниците от клуб по интереси по проект „Образование за утрешния ден“  –    „Аз и компютърът“ – 3. клас, направиха презентации за избрана от тях тема.

  Направиха и компютърни рисунки.

  Часовете се провеждат в компютърния кабинет по график, утвърден от директора.

  Учениците с голямо желание посещават часовете, нетърпеливи са да покажат своите умения.


С ръководител Хатче Калбединова Ахмед

За учебната 2021-2022 година

 Участват учениците от 3.клас:

 1. Азел Мусова Байрамалиева
 2. Ачелия Шенолова Кямилова
 3. Бурчин Мехмедова Шабанова
 4. Гьокай Гюнаев Шабанов
 5. Еда Джеватова Джемалова
 6. Еджрин Хайридин Шабан
 7. Зюхал Ремзи Шефкед
 8. Илкай Хасан Ахмед
 9. Никол Александрова Деянова
 10. Седа Джеватова Джемалова
 11. Фатма Мехмед Мустафа

Заниманията започват от 01.12.2021г.