Клуб по интереси „Компютърно моделиране“


За учебната 2022/2023г. е сформиран клуб по интереси за компютърно моделиране по проект „Образование за утрешния ден“  –    „Компютърно моделиране“ с ръководител Бахрие Исуф

  Часовете се провеждат в компютърния кабинет по график, утвърден от директора.

 Участват учениците от 6. и 7.клас:

 1. Бахар Ремзиева Ахмедова
 2. Джеват Османов Исметов
 3. Едже Мустафа Атъф
 4. Йозгюр Мустафа Ахмед
 5. Мелике Мехмедова Ахмедова
 6. Муса Мустафов Мусов
 7. Онур Севгинов Мустафов
 8. Гюлтен Денис Мустафа
 9. Гюляй Шабан Исмет
 10. Мерве Мустафова Исмаилова
 11. Серкай Невзад Шабан
 12. Сибелджан Найденова Албенова

Занятията започват от 01.12.2022г.