Профил на купувача

В ОУ „Гео Милев“ с. Чернооково за поредна учебна година се доставят продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ по програма на Държавен фонд „Земеделие“.

Доставките имат голямо значение за изграждане на навици за здравословно хранене на учениците.