Кампания „Деца помагат на деца“

Във връзка с кампанията „Деца помагат на деца“, организирана от Български червен кръст и Министерство на образованието и науката, учениците и служителите от ОУ „Гео Милев“ с.Чернооково събраха хигиенни материали, ученически пособия и играчки.

Пакетираната хуманитарна помощ беше предадена в офис на Български червен кръст в гр.Шумен.Благодарим на всички служители, ученици и техните родители за проявената съпричастност за нуждаещите се в Украйна.