Художествена инициатива „Моята мечта“

Учениците от 1. до 4. клас участваха в художествена инициатива „Моята мечта“. Всички ученици нарисуваха в рисунки своите мечти, изпратиха ги и получиха грамоти и значки „Мечтател“.

Пожелаваме на всички ученици да не престават да мечтаят, нека всичките им мечти се сбъднат, да не престават да участват в конкурси и да получават много грамоти и награди.

Ахмед Капустревдиректор

ОУ „Гео Милев“, с.Чернооково