Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ -23.11.2022

Танцовата група по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ с новите носии, закупени със средства по програмата.