Тържествено откриване на учебната 2023/2024г.  

Първият звънец удари за 49 ученици в ОУ „Гео Милев“ с.Чернооково, а 7 от тях прекрачиха за първи път училищния праг.