Гордост за ОУ „Гео Милев“ с.Чернооково

Ученикът Муса Мустафов Мусов от VII клас спечели две Дипломи втора степен в Международна дистанционна ученическа олимпиада „Кингс“ по математика и по български език и литература.

Поздравления за Муса Мусов, преподавателите в ОУ „Гео Милев“ с.Чернооково и родителите на ученика!